LP/2023/87 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1361)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
doložka-zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
doložka-vplyvov.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná--časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
stanovisko_MF-SR.pdf 27 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
obal-NR-SR.pdf 278 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa-(PT-1361).docx 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
obal-LRV.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať