LP/2023/80 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 14 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal.pdf 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Stanovisko-MF-SR.pdf 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať