LP/2023/67 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava_MPK.docx 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-vybranych-vplyvov_MPK.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
CT31992L0043.docx 100 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT32009L0147.docx 56 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
analyza-socialnych-vplyvov_MPK.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie_MPK.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-rozpocet-verejnej-spravy_MPK.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-zivotne-prostredie.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_novela_ZOPaK_MPK.docx 315 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_novela_ZOL_MPK.docx 159 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny-material_MPK.docx 86 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 257 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 281 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať