LP/2023/63 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal-MPK.rtf 72 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Navrh-uznesenia-vlady.rtf 231 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka-zlúčiteľnosti.rtf 110 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.rtf 267 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.rtf 310 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.rtf 364 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy-pre-občana.doc 141 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.rtf 402 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 58 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať