LP/2023/605 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia--sprava-k-nariadeniu-vlády.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať