LP/2023/600 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011683/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava.rtf 160 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvov_K.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Stanovisko.pdf 49 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Opatrenie_MF_011683_2023_74.rtf 141 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Informativne-konsolidovane-znenie_Opatrenie_MF_22930_2005_74_od-1_1_2024.docx 109 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Oznamenie.doc 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať