LP/2023/60 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 76 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 95 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.doc 109 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 51 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_podnikatelske_prostredie.docx 61 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Kalkulacka_nakladov.xlsx 208 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlasenie_predkladatela.docx 25 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 137 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať