LP/2023/593 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2023, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_Obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_Predkladacia_sprava.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02_Vlastny_material.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
06_Dolozka_zlucitelnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
05_Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
03_Dovodova_sprava_vseobecna.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_Dovodova_sprava_osobitna.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
08_Informativne_konsolidovane_znenie.docx 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať