LP/2023/562 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_vseobecna.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova_sprava_osobitna.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal.rtf 50 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Stanovisko_komisie.pdf 51 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Oznamenie.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie-právneho-predpisu.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať