LP/2023/519 Zákon o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
05_kraj-plan-dovod-vseob-nove-MPK_2023.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_kraj-plan-dovod-osob-nove_MPK_2023.docx 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_kraj-plan-vlast-material-nove_MPK_2023.docx 89 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
09a_kraj-plan-vyhlaska-dokum-kraj-plan-nove_MPK_2023.docx 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
09b_kraj-plan-vyhlaska-odbor-sposobil-nove_MPK_2023.docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
07a_kraj-plan-vplyv-rozpocet-nove_MPK_2023.docx 77 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07c_kraj-plan_social_vplyv-nove_MPK_2023.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07e_kraj-plan-vplyv-informatiz-nove_MPK_2023.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_kraj-plan-dolozka-vybr-vplyv-nove_MPK_2023.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
07d_kraj-plan-vplyv-zivot-prostr-nove_MPK_2023.docx 18 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 141 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 159 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať