LP/2023/49 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 200 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Tab_zhody_2012_27.docx 51 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tab_zhody_2018_2001.docx 54 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tab_zhody_2019_944.docx 77 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 94 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlasenie_predkladatela.docx 26 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Analyza_socialnych_vplyvov.docx 51 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_podnikatelske_prostredie.docx 70 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Kalkulacka_nakladov.xlsx 227 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 256 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 368 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať