LP/2023/482 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_obal_UEV_do-MPK.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
PRÍLOHA_k nariadeniu vlády_ÚEV_05-10-2023.pdf 81 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 53 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 73 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny-material_UEV_LRV-SR.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_UEV_LRV-SR.docx 1007 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analyza-sociálnych-vplyvov_UEV_LRV-SR.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-podnikateľske_UEV_LRV-SR.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-rozpočet_UEV_LRV-SR.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-ZP_UEV_LRV-SR.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-vplyvov_UEV_LRV-SR.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-zlučitelnosti_UEV_LRV-SR.docx 35 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vyhlásenie-predkladateľa_UEV_LRV-SR.docx 25 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
vyhodnotenie-MPK_UEV_LRV-SR.docx 95 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_UEV_LRV-SR.docx 1007 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať