LP/2023/467 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
0.1-obal_LRV_NP_VF.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2.-Uznesenie-vlády_NP_VF.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5.-Dôvodová-správa_VŠEOBECNÁ_NP_VF-(002)_pre-lauru.docx 37 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6.-Dôvodová-správa_OSOBITNA_NP_VF-(002)_pre-lauru.docx 41 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
1.-Vlastný-materiál_NP_VF-nové.docx 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7.-Doložka-vybraných-vplyvov_NP_VF.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7.1-Analýza-na-rozpocet-VS_NP_VF.docx 118 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7.3a-Analýza-na-podnikateľské-prostredie_NP_VF.docx 57 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7.5-Analýza-na-život-prostredie_NP_VF.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8.-Doložka-zlučiteľnosti_NP_VF.docx 39 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
4.-Vyhlásenie-predkladateľa_NP_VF.docx 26 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 91 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 141 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať