LP/2023/433 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vyhlaska.docx 41 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Stanovisko-Komisia.pdf 320 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať