LP/2023/426 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 69/2022 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00-Obal-do-SPK-pre-FP---vyhl.-EF.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti_vyhl.-EF_SPKpreFP.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov_SPKpreFP.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_vyhl.-EF_MPK.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_vyhl.EF_SPKpreFP.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastnymat_vyhl.-EF_Zbierka-zákonov-s-v.r..docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_vyhl.-EF_MPK.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať