LP/2023/378 Návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0.-Obal-materiálu.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-Návrh-uznesenia-vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2.-Predkladacia-správa.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4.-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
3.-Vlastný-materiál.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať