LP/2023/22 Zákon z... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
07_-doložka-zlučiteľnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
kons-596_2003.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kons-597_2003.docx 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kons-138_2019.docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhláška-21-2022.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhláška-22-2022.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
01_vlastnymat.docx 79 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
kons-245_2008.docx 190 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tab_zhody.docx 36 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava-osobitna-cast.docx 56 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_dôvodov_všeobec.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-socialnych-vplyvov.docx 53 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-manzelstvo-rodinu.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06_Dolozka-vplyvov.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyv_na_rozpocet_VS.docx 71 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Výpočet-k-podporným-opatreniam.xlsx 77 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Výpočet-k-právnemu-nároku.xlsx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 205 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 257 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať