LP/2023/17 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
monit-emis-szzo-obal-mat-MPK.docx 30 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_Dol-zluc-monit-emis-szzo-MPK.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_monit-emis-szzo-Dol-vplyvov_MPK.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
07_monit-emis-szzo-ucast-verejnosti_mpk.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_monit-emis-szzo-dovod-vseob-MPK.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05a_monit-emis-szzo-Dovod-spr-osobit-MPK.docx 68 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
00-monit-emis-szzo-obal-mat-MPK.docx 30 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
04_monit-emis-szzo-Vlast-mat_MPK.docx 163 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
TZ_2010_75_monit-emis-szzo-mpk.docx 432 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TZ_2015_2193_monit-emis-szzo-mpk.docx 421 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať