LP/2023/167 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_obal.docx 26 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_uznesenie.doc 62 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03_predkladacia-sprava.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
06_dolozka_vybranych-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_dolozka-zlucitelnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
04_vlastmat.docx 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05b_dovodova-sprava_osobitna.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
09_vyhlaska.docx 31 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
05a_dovodova-sprava_vseobecna.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
08_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 37 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať