LP/2023/106 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 57 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 23 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
analyza_rozpocet_20230322_2.docx 64 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_SV.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_podnikatelske_prostredie.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
návrh-uznesenia-vlady-SR.docx 34 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
obal.docx 27 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vyhlásenie.docx 27 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
príloha-k-dôvodovej-správe_Porovnanie-minimálneho-a-optimálneho-variantu-financovania-RTVS-zo-štátneho-rozpočtu.DOCX 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie_I.docx 69 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie_II.docx 78 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať