LP/2023/101 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.DOCX 69 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.rtf 144 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
TZ_2010_75_mpk_GP_V3.docx 432 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov_MPK.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_Správa-o-účasti-verejnosti_mpk_nova.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať