LP/2022/855 Návrh opatrení na zabezpečenie siedmej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_vlastnymat.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1A---zariadenia-MS-MV-MZ-MSVVS-SR.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1B---zariadenia-MPSVR-SR.xlsx 766 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha2.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha3.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
_obal.DOCX 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať