LP/2022/803 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ........ 2022 č. .../2022/SRF/......., ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_obal_CD_MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_Predkladacia-správa_CD_MPK.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Opatrenie_návrh_CD_MPK-15.11..doc 55 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Dôvodová-správa--CD-vseobecna-cast_MPK.rtf 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_Dôvodová-správa---CD-osobitná-časť_MPK.rtf 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_Doložka-vybraných-vplyvov_CD_MPK.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Dolozka-zlucitelnosti_CD_MPK.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_Sprava-o-ucasti-verejnosti_CD_MPK.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať