LP/2022/802 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......................2022 č. ……………/2022/SRF/......., ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_obal_MPK.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_Predkladacia_správa_MPK.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Opatrenie_návrh_MPK.doc 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Dôvodová_správa_-vseobecna_MPK.rtf 71 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_Dôvodová_správa_-_osobitná_časť_MPK.rtf 65 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_Doložka_vybraných_vplyvov_MPK.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Dolozka_zlucitelnosti_MPK.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_Sprava_o_ucasti_verejnosti_MPK.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať