LP/2022/791 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3_Dôvodová-správa-všeobecná-časť.rtf 90 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
5_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Alýza-vplyvov-na-životné-prostredie.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejne-správy,-na-zamestnanosť-vo-VS-a-FN.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-1994_62_ES.docx 46 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-1996_59_ES.rtf 226 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2000_53_ES.rtf 201 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2006_66_ES.rtf 227 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2012_19_EÚ.rtf 236 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-1999_31_ES.rtf 226 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2008_98_ES.rtf 222 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2018_851.rtf 247 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
06_Doložka-zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 37 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
2_Vlastný-materiál.docx 219 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 67 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať