LP/2022/791 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
3_Dôvodová-správa-všeobecná-časť.rtf 90 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 67 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 92 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
2_Vlastný-materiál.docx 221 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_Dôvodová-správa-všeobecná-časť.rtf 92 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Kalkulačka-nákladov-podnikateľského-prostredia.xlsx 200 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
06_Doložka-zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-1994_62_ES.docx 39 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-1996_59_ES.docx 30 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-1999_31_ES.docx 29 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2000_53_ES.docx 28 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2006_66_ES.docx 32 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2008_98_ES.docx 31 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2012_19_EÚ.docx 34 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2018_851.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať