LP/2022/76 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál---vyhl.-EF.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná-časť---vyhl.-EF.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná-časť---vyhl.-EF.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
00-Obal-do-MPK---vyhl.-EF.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie---vyhl.-EF.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať