LP/2022/717 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013184/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dolozka-vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava.rtf 203 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Oznamenie.doc 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Informativne-konsolidovane-znenie_Opatrenie_MF_22930_2005_74__k-1_1_2023.docx 107 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material_PU_1.rtf 232 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Stanovisko-komisie.pdf 46 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať