LP/2022/699 Zákon o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-manželstvo,-rodičovstvo-a-rodinu.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-podnik-prostredie.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy-pre-občana.doc 117 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa--všeobecná-časť.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 206 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastnymat.doc 251 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhlasky.zip 300 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 159 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 175 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať