LP/2022/690 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov-MPK.docx 50 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov-MPK.docx 50 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy-MPK.docx 75 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-zľučiteľnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dovodova-sprava-vseobecna.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny-materiál.docx 124 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 54 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 60 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať