LP/2022/690 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-sociálnych-vplyvov.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 56 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka_zlučiteľnosti.docx 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 45 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
návrh-vyhlášky.docx 21 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tabuľka-zhody_79-7.docx 94 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 135 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať