LP/2022/663 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
4_Vlastný-materiál.docx 66 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5_Dôvodová-vseobecná.docx 36 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
8_Dôvodová-osobitná.docx 49 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
10_Ockovanie_vykonávacie-predpisy.docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 166 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 204 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať