LP/2022/638 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, ktorým mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1145)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_obal.docx 65 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 34 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.docx 35 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál_tlač-1145.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vybraných-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 30 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_správa-o-účasti-verejnosti.docx 25 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
9_stanovisko-MF-SR.pdf 26 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať