LP/2022/618 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
RVsOR-Dôvodová-správa_vseob-MPK-10-10-22.doc 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
RVsOR-Dôvodová-správa_osob-MPK-10-10-22.doc 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
RVsOR-Vlast-mat_po-MPK.doc 110 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
RVsOR-Dolozka-zlucitelnosti_po-MPK.doc 44 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
RVsOR-Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
RVsOR-Predkladacia-správa.doc 28 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
xRVsOOR-Tabuľka-zhody_po-MPK.doc 260 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať