LP/2022/598 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
8.-Obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-Predkladacia-správa.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2.-vlastný-materiál.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-Dôvodová-správa.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4.-Dôvodová-osobitná-správa.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5.-Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6.-Dolozka-zlucitelnosti.docx 16 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
9.-Návrh-oznámenia.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
7.-Správa-o-účasti-verejnosti.docx 12 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania_slovlex.docx 37 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať