LP/2022/566 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 134 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 170 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-osobitna-cast.docx 57 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-socialnych-vplyvov.docx 42 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Kalkulacka_vplyvov.xlsx 208 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlasenie_predkladatela_o_rozporoch.docx 23 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 501 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať