LP/2022/513 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
_dolozka_vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
_dolozka_zlucitelnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
_návrh_uznesenia.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
_obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
_predkladacia_sprava.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
_sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2004_81_ES.docx 18 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-Rámcové-rozhodnutie-2006_960_SVV.docx 23 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-Rámcové-rozhodnutie-2008_913_SVV.docx 21 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2010_64_EU.docx 28 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2011_36_EU.docx 40 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2011_93_EU.docx 48 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2012_13_EU.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2012_29_EU.docx 105 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2013_48_EU.docx 41 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2014_42_EU.docx 37 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2014_62_EU.docx 20 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2016_343.docx 30 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2016_800.docx 68 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2016_1919.docx 37 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2017_541.docx 34 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2017_1371.docx 24 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2018_1673.docx 29 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_tabulka-zhody-smernica-2019_713.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
_analyza_vplyvov_na_rozpocet.docx 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
_analyza_socialnych_vplyvov.docx 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
_analyza_vplyvov_na_manzelstvo_rodicovstvo_a_rodinu.docx 31 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
_dovodova-sprava.docx 177 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Konsolidovane-znenie_TP.docx 450 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
_vlastny_material.docx 139 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Konsolidovane-znenie_162_2015.docx 146 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidovane-znenie_171_1993.docx 103 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie_219_1996.rtf 159 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie_274_2017.docx 51 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie_314_2018.docx 106 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie_549_2003.rtf 212 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie_550_2003.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie_35_2019.docx 262 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 239 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať