LP/2022/505 Zákon o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal_V-SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 101 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-4-2001-Z.z..docx 93 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-46-1993-Z.z..docx 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-50-1976-Zb..docx 183 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-124-1992-Z.z..docx 69 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-129-2002-Z.z..docx 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-136-2004-Z.z..docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-145-1995-Z.z..docx 258 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-171-1993-Z.z..docx 268 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-213-2019-Z.z..docx 106 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-215-1995-Z.z..docx 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-435-2000-Z.z..docx 134 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-455-1991-Z.z..docx 135 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-462-2007-Z.z..docx 86 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie_zákon-č.-541-2004-Z.z..docx 148 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
kalkulačka-nákladov.xlsx 212 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-01,-návrh-téz-vyhlášky_náležitosti-žiadostí_§-70-ods.-3-písm.-a).docx 36 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-02,-návrh-téz-vyhlášky_letecký-personál_§-70-ods.-3-písm.-b).docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-03,-návrh-téz-vyhlášky_výcvikové-organizácie_§-70-ods.-3-písm.-c).docx 22 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-04,-návrh-téz-vyhlášky_letová-spôsobilosť-lietadiel_§-70-ods.-3-písm.-d).docx 23 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-05,-návrh-téz-vyhlášky_vývoj,-výroba,-údržba-a-zachovanie-letovej-spôsobilosti_§-70-ods.-3-písm.-e).docx 21 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-06,-návrh-téz-vyhlášky_použiteľnosť-výrobkov-a-súčastí_§-70-ods.-3-písm.-f).docx 17 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-07,-návrh-téz-vyhlášky_register-bezpilotných-lietadiel_§-70-ods.-3-písm.-g).docx 24 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-08,-návrh-vyhlášky_register-lietadiel_§-70-ods.-3-písm.-h).docx 26 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-09,-návrh-téz-vyhlášky_poistenie_§-70-ods.-3-písm.-i).docx 25 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-10,-návrh-téz-vyhlášky_doklady_§-70-ods.-3-písm.-j).docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-11,-návrh-vyhlášky_letecké-práce_§-70-ods.-3-písm.-k).docx 261 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-12,-návrh-téz-vyhlášky_handling_§-70-ods.-3-písm.-l).docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-13,-návrh-téz-vyhlášky_obchodná-letecká-doprava_§-70-ods.-1-písm.-m).docx 22 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-14,-návrh-vyhlášky_ochranné-pásma_§-70-ods.-3.-písm-n).docx 94 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-15,-návrh-téz-vyhlášky_technické-parametre-heliportov-HEMS_§-70-ods.-3-písm.-o).docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-16,-návrh-vyhlášky_osobitné-letiská_§-70-ods.-1-písm.-p).docx 366 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-17,-návrh-téz-vyhlášky_LPZ_§-70-ods.-3-písm.-q).docx 21 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-18,-návrh-téz-vyhláška_PIS_§-70-ods.-3-písm.-r).docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-19,-návrh-téz-vyhlášky_security_§-70-ods.-3-písm.-s).docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-20,-návrh-téz-vyhlášky_lety-LŠZ-za-odplatu_§-70-ods.-3-písm.-t).docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-21,-návrh-téz-vyhlášky_LŠZ-doklady_§-70-ods.-3-písm.-u)-1.bod.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-22,-návrh-téz-vyhlášky_LŠZ-odborná-spôsobilosť_§-70-ods.-3-písm.-u)-2.bod.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-23,-návrh-téz-vyhlášky_LŠZ-značky_§-70-ods.-3-písm.-u)-3.bod.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-24,-návrh-téz_vyhláška-LŠZ-prevádzka_§-70-ods.-3-písm.-u)-4.bodu.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-25,-návrh-téz-vyhlášky_LŠZ-zdravotná-spôsobilosť_§-70-ods.-3-písm.-v).docx 25 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_V-SR.docx 123 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti_V-SR.docx 44 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti_V-SR.docx 12 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vyhlásenie-predkladateľa_V-SR.docx 22 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
tabuľka-zhody_2009-12_V-SR.docx 44 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tabuľka-zhody_2009-18_V-SR.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov_V-SR.docx 69 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-sociálnych-vplyvov_V-SR.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti_V-SR.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_V-SR.docx 81 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy_V-SR.docx 58 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
návrh-uznesenia-vlády-SR_V-SR.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
predkladacia-správa_V-SR.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál_V-SR.docx 464 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať