LP/2022/502 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
07_Doložka_zlučiteľ.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
04_Dôvodov_všeobec_časť.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_Dôvodov-_osobit_časť.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
09_Konsolidované_znenie.docx 187 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06_Doložka_vplyvy.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
08_Sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
06a_Analyza_financne.docx 62 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06b_Analyza_socialne.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02_Vlastný_materiál.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 162 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať