LP/2022/42 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05_doložka-vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_analyza_podnikatelske_prostredie_stavebneOdpady.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_analyza_zivotne-prostredie.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 84 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_Dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhlaska_stavebné-odpady_tézy.docx 19 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 57 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 70 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať