LP/2022/405 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
154--Stanovisko_-PPK_MZVaEZ_Návrh-účasti-delegácie-Slovenskej-republiky-na-zasadnutí-Valného-zhromaždenia-OSN.msg.docx 18 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Analýza vplyvov.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať