LP/2022/367 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 č. .../2022 o národnom číslovacom pláne

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-všeobecná-časť-Cislovaci-plan.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-osobitná-časť-Cislovaci-plan.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
oznámenie-do-zbierky-_Upravené.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.DOCX 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material1606_FINAL-Clean.docx 420 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať