LP/2022/363 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva, určenia, zníženia a zvýšenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
3a_Dôvodová-správa_vseobecná-cast_návrh-novely-vyhlásky-c.-4352011-Z.-z_.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
3b_Dôvodová-správa_osobitná-cast_vyhláska-c.-4352011-Z.-z_.docx 35 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
2_Vlastny-material_vyhlaska-c.-4352011-Z.-z_nová-vyhláska.docx 39 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 37 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať