LP/2022/350 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodova-sprava_vseobecná.rtf 138 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodova-sprava_osobitná.rtf 125 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-spravy.rtf 390 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.rtf 248 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.rtf 318 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyjadrenie-k-predbeznej-informacii.rtf 79 kB Vyjadrenia k predbežnej informácií Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dolozka-vybraných-vplyvov.rtf 249 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
197-bod-3.pdf 292 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
opatrenie_stravne.rtf 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať