LP/2022/332 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastny-material.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_vlastny-priloha-1.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
03_vlastny-priloha-2.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
04_všeobecna.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_osobitna.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_doložka-zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať