LP/2022/33 Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Priloha-3c-Goldplating.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-9a-ex-post.docx 83 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-9b-kalkulačka.xlsx 101 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Odôvodnenie-k-zavedeniu-ex-post-hodnotenia-regulácií.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 71 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 30 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 46 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie.docx 78 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal-materiálu.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 101 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať