LP/2022/310 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022, ktorým sa ustanovujú technické a prevádzkové podmienky pre amatérske stanice

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 97 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
20220510_doložka-vplyvov_rev.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
20220510_dôvodová-správa-osobitná-časť_rev.rtf 55 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
20220510_dôvodová-správa-všeobecná-časť_rev.rtf 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať