LP/2022/278 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Analyza_socialnych_vplyvov.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 135 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 163 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 41 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlasenie_predkladatela.docx 24 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.doc 179 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať