LP/2022/277 Opatrenie Národnej banky Slovenska ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia z 26. mája 2020 č. 1/2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00-SLK_Obal-materialu_Opatrenie-o-odbornej-skúške.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_predkladacia-sprava.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vlastný-materiál_zmena-opatrenia-o-odbornej-skúške.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_dôvodová-správa_-všeobecná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Doložka-zlučiteľnosti-_zmena-opatrenia-o-odbornej-skúške.docx 24 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6_Dolozka-vybranych-vplyvov_zmena_opatrenia_o_odbornej_skúške__poVPK.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 13 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
8_Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9_Navrh-oznamenia-o-vydani-opatrenia.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
10_Informatívne-konsolidované-znenie-novelizovaného-opatrenia.docx 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
11_Novelizované-opatrenie-č.-5-2018-o-odbornej-skúške-so-zapracovanou-novelou.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
12_Analýza-vplyvov-na-Podnikateľské-prostredie.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
13_Kalkulačka-nákladov.xlsx 199 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať