LP/2022/265 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenieCO_ePN_k_1-6-2022.docx 305 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
03_Opatrenie_MZSR_vlastný_mat.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_Opatrenie_MZSR_správa_dôvodová_všeob.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_Opatrenie_MZSR_správa_dôvodová_osob.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07_Opatrenie_MZSR_vplyv_rozpočetVV.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
08_Opatrenie_MZSR_vplyv_podnikateľ.docx 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
01_Opatrenie_MZSR_obal.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
09_Opatrenie_MZSR_doložka_zlučiteľnosť.docx 18 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
11_Opatrenie_MZSR_oznámenie.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať