LP/2022/25 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na roky 2022-2051

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_vláda_Senianske_rybníky_30.09.2021.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_uznesenie_vlada_Senianske_rybníky_30.09.2021.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
04_03_Analýza-vplyvov-na-PP_Senianske_rybníky.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_vyhlasenie_PS_o_CHVÚ_Senianske_rybníky_30.09.2021.docx 12 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
02_predkladacia-správa_vlada_Senianske_rybníky_09.02.2022.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_PS-o-CHVU-Senianske-rybníky_15.02.2022.doc 9 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_01_Doložka-vybraných-vplyvov_Senianske_rybníky_16.02.2022.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_02_Analýza-vplyvov-na-rozpočet-VS-na-zamestnanosť-vo-VS-a-financovanie-návrhu-SR_09.02.2022.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_05_Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie-SR_09.02.2022.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_Vyhodnotenie-MPK_15-2-2022.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
04_04_Analýza-vplyvov-na-sociálne-prostredie_SR-09.02.2022.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať