LP/2022/231 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa-–-osobitná-časť.docx 73 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 18 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet.docx 47 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-životné-prostredie.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-verejnej-správy-na-občana.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody1.doc 80 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody2.doc 78 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-k-zákonu-o-poľovníctve-(tézy).docx 59 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-o-spoločenskej-hodnote-zveri---pripomienky.docx 23 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 270 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti.doc 64 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
uznesenie-vlady.docx 35 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 257 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 339 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať